top of page

PERSONAAL-TREENING

TP_p6hi_quote_5.jpg
Personaaltreening võimaldab sul unistused kiiremini ja tõhusamalt ellu viia!

Personaaltreeningus keskendub treener konkreetse treenitava vajadustele ja eripärale. Arvestab kliendi soove, eesmärke ja tausta. 

Iga klient on isikupärane ja iga treenitav omanäoline. Pole olemas täpselt ühesuguseid inimesi ja samasuguseid ootusi. Iga tulemuse elluviimine on omaette protsess, mis on saavutatav koostöös kliendi ja treeneri heale eesmärgistamisele ning treeningplaani koostamisele. 

 

Esmakohtumisel viime läbi lühikese intervjuu, kus selgitame välja: 

  1. Kui palju ja mida oled siiani teinud?

  2. Mis on sind siiani motiveerinud või demotiveerinud?

  3. Mis on takistused ja millised on võimalused?

  4. Kas sul on olnud vigastusi või on mõni muu oluline terviseprobleem, millega treener peaks arvestama?

  5. Paneme paika sinu eesmärgid, kuhu soovid jõuda ning vastavalt sellele koostame treeninggraafiku. 

 

Peale teatud arv kohtumisi on sul võimalik saada treeningkava oma harjutustega, mida saad teha iseseisvalt, kas kodus, jõusaalis või õues. Jätkates treeninguid minuga, teeme vahekokkuvõtteid vaatamaks, kus me täna oleme ja kuidas ning kas oleme edasi liikunud. Vajadusel teeme korrektuure.

Personaalne treening ei pea olema jõusaalis. Personaalselt saab läheneda ka joogaruumis või sulle sobivas keskkonnas. Kõik oleneb sinu soovidest.

bottom of page